KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN

Spread the love
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN
Nama Robertus B.Liwu,SE
NIP 196507182006041012
Pangkat/Gol.Ruang
Pendidikan Terakhir S-1
Alamat Jalan Soekarno Hatta Bajawa
Telp.